Nasvětlení historické klenby….

Ve spolupráci s vedením hotelu a architektonickou
kanceláří jsme vypracovali návrh řešení osvětlení Malé Dvorany. Do historického
prostoru jsme použili subtilní lištový systém od společnosti Zumtobel Group.
Důraz byl kladen na osvětlení obslužných pultů a fotografií s význačnými
osobnostmi světového filmu. Vše je ovládáno řídícím systémem s předem
nastavenými světelnými scénami.

V další etapě jsme řešili osvětlení nové recepce, nově
vzniklých chodeb, historických kleneb a akcentní nasvětlení sloupů. Nasvětlili
jsme obrazy na stěnách a nechali vyrobit atypická svítidla. V části
Parkside jsme v restauraci doplnili minimalistická svítidla Iluxtron Fluxe
do podhledů ke stávajícím historickým svítidlům. Tím jsme docílili požadovaných
intenzit osvětlení a vše jsme opět připojili na řídící systém.

V Bechers baru jsme doplnili decentní označení
únikových východů piktogramy Zumtobel Ecosign.